Montering af tavlen

Nedenstående skal du bruge til at montere The Week Planner.

1. step

Afmonter forsigtigt folien på begge sider af tavlen. Forsiden af tavlen er den matte side. (Se hvordan guleroden vender)

Marker på væggen i centret af de 4 yderste huller af brættet, som vist på illustrationen.

boremaskine

2. step

Bor de 4 huller, og brug eventuelt rawlplugs, hvis muren er porøs.

boremaskine

2. step

Bor de 4 huller, og brug eventuelt rawlplugs, hvis muren er porøs.

3. step

Placer nu holderne i hullerne. Der er 4 holdere med skruer. De skal placeres i de 4 yderste huller.

montering week planner

Monter gummiringene på holderne, så holderne bliver fastgjort til tavlen, som vist.

4. step

Fastgør tavlen med de 4 holdere med skruer, som vist på illustrationen.

Vores tavler