GoKarakter

Nyt samarbejde med GoTutor – lektiehjælp

Få bugt med den daglige kamp om lektier

De fleste forældre med børn i skolealderen kender det … den hårde kamp når børnene skal lave lektier. De fleste forældre har sikkert spurgt sig selv, hvordan de bedst kan motivere barnet til at lave sine lektier og dermed motivere barnet til læring og faglig udvikling. Vi har i samarbejde med lektievirksomheden GoTutor besluttet, at vi vil knække koden til ”kampen om at få lavet lektier” og ”lysten til at gå i skole”.

GoTutor gennemførte sidste sommer en stor repræsentativ analyse blandt 1612 danske skoleforældre og -elever. I dette indlæg vil jeg fremhæve to af undersøgelsens konklusioner og pege på konkrete værktøjer, vi kan bruge, når vi skal motivere børn til at lave lektier og give dem lyst til at lære.

1. Motivation er en central forudsætning

En åbenlys konklusion i undersøgelsen var: Motivation er en afgørende faktor i forhold til at lave lektier, modtage læring og at have lyst til at gå i skole.
 
Først og fremmest angav mange elever, at de i høj grad kunne ønske sig bedre motivation til at gå i skole skolen og til at få lavet lektier. Derudover angav mange forældre også, at det var en stor udfordring at motivere deres børn og give dem lysten læring. For de forældre, som køber lektiehjælp viste undersøgelsen, at en primær købsårsag var at booste barnets motivation. 
 
For mange er motivation eller rettere sagt manglen herpå således en central barriere, når det kommer til skolen og opgaven med at få lavet lektier.  
 
Vi tror på, at de rette værktøjer kan øge barnets motivation for lektierne. Forskning viser, at børn motiveres af belønning. En måde at motivere og belønne i forhold til lektierne er via The Challenge Board. Denne belønningstavle er et evidensbaseret motivationsværktøj, som kan hjælpe med at nedbryde elevernes korte og langsigtede mål. Der udløses dopamin til hjernen, når eleven må rykke sin brik og henter gulerødder hjem via dette værktøj. 

2. Elevens unikke behov skal i centrum

En anden åbenlys konklusion i undersøgelsen var: Fokus på den enkelte elevs behov og udfordringer imødekommes ikke for en lang række elever i skolens undervisning.
 
På den ene sider angav mange af eleverne, at de var udfordret af manglende tid, og at den individuelle læring ikke var i fokus. På den anden side udtrykte forældrene stor utilfredshed med skolens evne til at imødekomme den enkelte elevs behov. Eksempelvis var det blot 1 ud af 4 forældre, som mente, at folkeskolen klarer denne opgave tilfredsstillende.  
 
Denne opfattelse af manglende fokus på elevens behov må alt andet lige betyde, at motivationen for at lave lektier er lav, og at skolen som udgangspunkt ikke opfattes i positive vendinger.  
 
Vi mener, at den enkelte elevs behov sættes i fokus ved først og fremmest at tilpasse til den enkelte elevs forudsætninger: vigtigst af alt er nemlig, at der tages udgangspunkt i, hvor den enkelte elev er lige nu. Igen kan The Challenge Board være brugbart. Ideen med dette værktøj er at opsætte mål og opgaver for den enkelte elev. Der tages udgangspunkt i, hvor eleven befinder sig lige nu, og der kan belønnes på boglige færdigheder og social adfærd.

Næste skridt i samarbejdet med GoTutor

En ting er videnskabelig forskning, som giver evidens for vores værktøjer. Det er den virkelige anvendelse, som er det vigtigste. Derfor ønskes yderligere test og feedback til The Challenge Board.
 
Vi vil i samarbejde med GoTutor indhente feedback til The Challenge Board gennem eleverne, som GoTutor hjælper – det vil sige blandt elever, som er inde i et forløb omkring privat lektiehjælp. Det må i den forbindelse betones, at disse forløb ikke udelukkende handler om kampen om at få lavet lektier, men mere grundlæggende at løfte barnets faglighed og derfra skabe øget motivation og glæde ved skolen. Fokus er altid på den enkelte elev og denne elevs unikke behov. 
 
Vi glæder os til at dele resultaterne af samarbejdet med GoTutor!

Her kan du læse mere om GoTutor og lektiehjælp

Besøg GoTutor lektiehjælp

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.